Om oss Konventioner Intervjuer Artiklar Nyheter Arkiv Kontakt

 
Namn
Lösenord
 
The Swedish Disability Federation
SHIA
Un Human rights
Plattform Handicap & Ontwikkelingssamenwerking
European Disability forum
Hjemmeside om handicappolitik
Action on Disability and Development
Handicap International
Dutch Coalition on Disability and Development
International Disability and Development Consortium
Rehabilitation International
Institute on Independet living
Disability and the United Nations
National Council on Disability
Americans with Disabilities Act
World Blind Union
19 Feb 2008    
Bokrecension: Dörren ska vara öppen för allaStiletten: Organ för independent living i Sverige Nr 5-2007

Gunilla Hårdberg


Boken ger en inblick i det flerfaldiga förtrycket, den flerfaldiga diskrimineringen. Jag läser den med olika ögon. Som funktionshindrad ser jag omgående det vanliga förtrycket, den normala diskriminering som alla vi med funktionshinder utsätts för. Ingen av oss kan nog säga att vi har en bra kontakt med myndigheter, ingen av oss undgår att behöva slåss för våra rättigheter.

Men när jag läser med ögon som inte speglas av mitt eget funktionshinder ser jag andra dimensioner som jag inte behöver slåss mot. Bristen på information är det som genomgående uppfattas som ett stort problem och det i kombination med en språkbarriär som emellanåt verkar missbrukas från myndigheternas sida. Att vara invandrare och funktionshindrad eller funktionshindrad född i Sverige av invandrade föräldrar verkar per automatik leda till problem. ”Utan språket kan man inte få eller kräva sina rättigheter”,
säger Amina 24 år, från den iranska delen i Kurdistan. Intervjuerna andas även ett stort utanförskap.

Som funktionshindrad kan jag själv känna ett utanförskap som skapas bland annat på grund av bristande tillgänglighet, fördomar och attityder. Här infinner sig ett större utanförskap som verkar svårt att bryta ner. Det uppkommer inte endast av språkbarriärer utan även för att det inte finns någon att identifiera sig med. Shanga, 22 år, från iranska delen av Kurdistan säger: ”Jag har inte sett en enda invandrare, speciellt inte en kurd från Iran eller Irak som är CP skadad, döv eller hörselskadad, jag har inte sett det. Också när jag gick på internat var jag den enda på den skolan som var invandrare eller kurd och hörselskadad.”.

I vissa av intervjuerna framgår även att det finns en skam att ha ett funktionshinder eller att vara förälder till ett funktionshindrat barn – något som inte gör tillgängligheten till samhället lättare.

”Dörren ska vara öppen för alla”, säger mycket till alla, oavsett funktionshinder eller ej, oavsett etnisk bakgrund. Den skulle mycket väl kunna användas som ett utbildningsmaterial på försäkringskassor och i kommunerna för att motarbeta den tysta diskriminering som så många känner av.

En fråga som dök upp hos mig var varför ingen av de intervjuade var med i en handikapporganisation? Inte ens genom dem kan de då få information som är viktig.


http://www.stil.se/module_filemanager_clickcount.php?filnr=381&sida=974

Faktaruta
En bok som belyser situationen för funktionshindrade
kurder i Sverige.
Publicerad inför en konferens i Fittja hösten 2007.
Författare: Farhad Jahanmahan
Förlag: Mångkulturellt centrum

 
© 2006 Institutet för kurder med funktionshinder i Sverige - IFKF      |     Kontakt      |   Design by Chia
Kurdiska